http://cgi3.front-kouji.co.jp/recruit/img/doDownloadQrCode.gif